Onderwaterhockey toekomst

26
apr

Oproep aan alle belangstellenden n.a.v. diverse bijeenkomsten.

De onderwaterhockey commissie en verschillende sporters maken zich zorgen om de toekomst van onderwaterhockey in Nederland. Daarom zijn we een proces gestart om met zijn allen te brainstormen en te werken aan verbetering. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten tot nu toe.

BELANGRIJK!

Om de toekomst van onderwaterhockey te bewaken is er ACTIE nodig. Lees onderstaande informatie en bespreek binnen je vereniging wat jullie als vereniging en als personen kunnen doen voor je sport.

Achtergrond

Op 1 december zijn verschillende onderwaterhockeyers en commissieleden bijeen gekomen om te praten over de huidige uitdagingen en hoe daar mee om te gaan. Coen van der Meulen en Kees Ruijer hebben op 9 januari een goed gesprek gehad met de NOB. Op 30 maart was er opnieuw een bijeenkomst van de commissie en onderwaterhockeyers, waarbij ook Marieke van de NOB aanwezig was.

Open bijeenkomsten

Er zijn open oproepen geweest voor deze bijeenkomsten. Iedereen die interesse heeft om mee te denken wordt ook van harte uitgenodigd om zich uit te spreken of aanwezig te zijn bij volgende bijeenkomsten.
Heb je interesse, ideeën, of tips, stuur dan een mailtje naar info@onderwaterhockey.nl of spreek één van de commissieleden aan.

Uitkomsten van de bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende onderwerpen ter sprake gekomen. De belangrijkste uitkomst was dat er dringend hulp nodig is om de commissie te ondersteunen. Voor de jeugd, scheidsrechters, en competitie zijn al kleine stappen gemaakt d.m.v. werkgroepen en aantredende commissieleden. Er is echter nog meer hulp nodig.

Dringend hulp nodig voor de onderwaterhockey commissie

De commissie heeft een ernstig tekort aan capaciteit, zowel qua aantallen mensen als kennis over bepaalde onderwerpen.

Oorzaak: Een aantal commissieleden zijn al gestopt en een aantal gaan er dit jaar mee stoppen, er zijn te weinig mensen die in de commissie willen en ook te weinig mensen die de commissie met hun taken ondersteunen (zonder daar zelf in plaats te hoeven nemen).

Gevolg: de commissie houdt net het hoofd boven water om lopende zaken in stand te houden, maar kan geen sturing en begeleiding meer bieden aan de sporters en geen toekomstvisie bieden. Wat uiteindelijk kan leiden tot het niet meer kunnen beoefenen van onze competitie en topsport!

Mogelijke oplossing en plan van aanpak:
Er zijn twee ontwikkelingen nodig:
1. Vacatures in de commissie vullen

2. Meer ondersteuning aan de commissie van niet-commissieleden Er zijn meerdere vacatures binnen de commissie. Vóór deze gevuld kunnen worden moeten de taken horend bij deze functies worden gespecificeerd. Hier gaat een groep vrijwilligers in samenwerking met de commissie mee aan de slag in mei. A.d.h.v. deze takenpakketten kunnen functies worden gevormd en een verwachting worden opgesteld qua besteding aan uren e.d. Mocht je belangstelling hebben en mee willen denken over de invulling van taken dan ben je hierbij van harte uitgenodigd op 11 mei 09.30 in Utrecht. De bespreking vindt plaats vóór het UVO toernooi op een nader te bepalen locatie. Laat het even weten via info@onderwaterhockey.nl. Het is de hoop dat enkele mensen opstaan om toe te treden tot de commissie. Deze personen houden het overzicht over de verschillende taken en zijn aanwezig bij de commissievergaderingen twee keer per jaar. Om de functies behapbaar te maken is het echter ook de bedoeling dat er meer mensen komen die kunnen helpen bij delen van het takenpakket. Vele handen maken weinig werk! Belangrijk om te weten is dat iedereen die wat wilt bijdragen van harte welkom is om iets op te pakken, natuurlijk in overleg met de commissie. Enkele voorbeelden van taken waarbij hulp nodig is: (Hiervoor hoef je niet per se toe te treden tot de commissie)

  • Breedtesport verder ontwikkelen
  • Promotie
  • Communicatie
  • Website
  • AgendabeheerVoor zitting in de commissie zijn de volgende vacatures open. De profielen worden nog uitgewerkt, ook duo opties (bijv. met twee personen) worden hier in meegenomen:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Topsport coördinator
  • Penningmeester


Namens de onderwaterhockeycommissie.
Mirjam Praet, Secretaris