Uitnodiging aan Onderwaterhockey Nederland!

13
okt

We nodigen jullie van harte uit om samen met ons  ideeën uit te wisselen over de toekomst van het onderwaterhockey in Nederland.  Recreanten, jeugd, beginnende spelers, competitie spelers of mensen die niet (meer) spelen maar wel hun ideeën willen delen.

Praat mee op zaterdag 1 december van 10.00 tot 16.00 uur (lunch van 12.30 tot 13.30 wordt geregeld)

 Locatie: Clubhuis Onderwatersportclub Dordrecht (O.S.C.D.) (er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst)

We willen dit omdat we erg benieuwd zijn naar nieuwe verfrissende inzichten over onze sport. Dat kan op allerlei onderwerpen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe organiseren we dit alles. Wat is de rol van de OWH-commissie? Kan dat beter/anders? Hoe kunnen we de sport laten groeien? Wat is de rol van de NOB en hoe kunnen we beter op de agenda van de NOB komen? Hoe zien de financiën er uit?

Dan de communicatie. Een heel belangrijk hulpmiddel! Hoe ziet dat er nu uit en wat kan daar beter en anders aan?

Daarnaast natuurlijk de competitie. Die draaien we al een groot aantal jaren op dezelfde wijze op een vaste locatie Zeist. Misschien is er behoefte aan een andere opzet, andere locatie(s), beter materiaalbeheer, enz. Maar de onderwerpen ‘scheidsrechters’ en de ‘Nederlandse selecties’ willen we ook graag met jullie bespreken.

Hoe gaan we het doen?
We starten kort centraal en dan gaan we verder in de vorm van kleine workshops per thema. De thema’s zijn:

  1. Organisatie
  2. Communicatie
  3. Competitie
  4. Scheidsrechters

We delen de dag zo in dat iedereen die aanwezig is bij elk onderdeel kan aansluiten. Dat betekent dus ca. 1 uur per onderwerp.

Iedereen is welkom. We raden wel aan deze onderwerpen eerst ook eens binnen je eigen team en vereniging te bespreken. Mogelijk dat jullie per team of vereniging een aantal vertegenwoordigers sturen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@onderwaterhockey.nl (voor 28 november)

Geef dan je naam op, welke vereniging en welk(e) item(s) voor jou het interessantst zijn.

Tot 1 december!

Koen Fischer
Anthony van der Hoest
Mirjam Praet
Patrice Sijffers
Coen van der Laar
Kees Ruijer